BAMBIFEST 2021

23. ročník BAMBIFESTu, přehlídka dětských sdružení a organizací pracujícími s dětmi proběhl 11. - 12. 9. 2021 (sobota, neděle)
v Ostravě na loukách u Koliby v Bělském lese.

Termín 24. ročníku BAMBIFESTu na rok 2022 je v přípravě, děkujeme za pochopení.

Vstup na akci je zdarma. 

BAMBIFEST v Ostravě má tyto části:

  • aktivní prezentace organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží
  • ukázky táboření, činností s dětmi na schůzkách a rukodělných prací
  • ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých spolků na pódiu

V případě zájmu propagovat svoji činnost na BAMBIFESTu v Ostravě, navštivte záložku registrace.

Pořadatelem BAMBIFESTu v Ostravě je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Tiskovou zprávu z BAMBIFESTu 2021 naleznete zde.

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava Jih.

Akce je součástí dnů FAJNA RODINA, realizovaných pro podporu ostravských rodin v rámci rodinné politiky statutárního města Ostravy. Více na https://fajnarodina.cz/dny-fajne-rodiny/

Ostrava


 
 
 
 
 
 
 

Upozornění pro návštěvníky:

Pořadatel této akce pořizuje obrazový záznam (foto, video) probíhajících aktivit pro účely dokumentace akce, zpravodajství o akci a prezentace činnosti Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. Svou účastí dáváte najevo, že souhlasíte s případným zachycením své podoby během akce a následným zveřejněním takových snímků. Za záznamy pořízené a zveřejněné jinými osobami než zástupci pořadatele nenese pořadatel odpovědnost. Na-akci-se-foti

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

E: bambifest@radamok.cz

T: +420 777 060 218

W: www.radamok.cz

Sdílejte s námi